8 van Jorwert, is verreden op zaterdag 11 februari 2012

Afstand: 35, 70 km
Laatst verreden: onbekend
Recreatief: Ja
Wedstrijd: Nee
Organisatie:

Startplaatsen:
Café Het Wapen van Baarderadeel Jorwert Friesland

Starten: 10:00 - 12:00 uur (70 km) , 10:00 - 14:00 uur(35km)