Deelentocht Tynje, is verreden op vrijdag 10 februari 2012 en zaterdag 11 februari 2012

Afstand: 30 km
Laatst verreden: 2010
Recreatief: Ja
Wedstrijd: Nee
Organisatie:

Startplaatsen:
Ulesprong

Start: 09:30 - 14:00 uur

Route: Natuurtoertocht de Deelentocht in natuurgebied De Deelen. Het is een laagveengebied met petgaten, struikgewas, riet en weilanden.