Grote Hennaarderadeeltochtis verreden op zondag 12 februari 2012

Afstand: 65 km
Laatst verreden: onbekend
Recreatief: Ja
Wedstrijd: Nee
Organisatie : IJsclub Winterwille

Startplaats:
Wommels

Start: 09:00 - 12:00 uur

Route: Deze toertocht loopt rondom de hoofdplaats Wommels van de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente werd in 1984 gevormd uit de voormalige gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel. Ongeveer 10.000 inwoners wonen hier verspreid over 29 dorpen. Vanouds ging het vervoer hier over het water en daardoor loopt er een wir war aan sloten, tochten en vaarten door dit gebied,dat de Greidhoeke wordt genoemd.