Ronde van ter Horne, is verreden op woensdag 8 februari 2012

Afstand: 10, 20, 30, 40 km
Laatst verreden: 2010
Recreatief: Ja
Wedstrijd: Nee
Organisatie: IJswegencentrale Utingeradeel


Website: IJswegencentrale Utingeradeel

Startplaatsen:
Cafe Zevenwouden Buorren 24 in Terhorne Boarnsterhim Friesland
Dorpshuis De Buorkerij Buorren 29 Terherne Boarnsterhim Friesland

Starten: 10:00 - 15:00 uur

Telefoon: 0566-651462
Route: rondetocht