Zevendorpentocht, is verreden op vrijdag 10 februari 2012

Afstand: 35 km
Laatst verreden: onbekend
Recreatief: Ja
Wedstrijd: Nee
Organisatie: Diverse

Startplaatsen:
Grou Boarnsterhim Friesland
Wergea Boarnsterhim Friesland
Reduzum Friesland

Starten: 12:00 - 13:30 uur

Route: